REGULAMIN

Dokonując rezerwacji automatycznie akceptujesz niniejszy regulamin oraz zobowiązujesz się do przestrzegania zasady i warunków w nim zawartych.

1. Doba w hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu kolejnym.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.

3. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

4. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia.

Gość powinien niezwłocznie zgłosić właścicielowi fakt przebywania na terenie posesji osób nie zameldowanych nie bedących gośćmi.

Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.

Osoby niezameldowane w apartamentach lub domkach mogą przebywać w pokojach w godzinach 8.00-22.00.

5. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój.

W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w pracownikowi

6. Własciciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, które goście pozostawili w pokojach.

7. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody pracownika. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.

8. Przygotowywanie posiłków powinno odbywać się wyłacznie w kuchni, spożywanie posiłków powinno odbywać się w taki sposób aby nie doprowadziło do zabrudenia pomieszczeń oraz ich wyposarzenia. ( w wypadku powstania zabrudzeń / zanieczyszczeń w pomieszczeniach lub ich wyposarzeniu na skutek niezachowania ostrożności podczas przygotowywania / spożywania posiłku następuje przepadek złożonego depozytu.)

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony.

10. Za pobyt psa pobiera się opłatę w wysokości 50,00 zł za dobę.

11. Na terenie posesji w apartamentach oraz domki obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.

W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.

Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gośc,i obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie posesji oraz wszystkich pomieszczeniach powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób co skutkuje przepadkiem złożonego depozytu.

Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia jeżeli ich wartość przekroczy kwotę depozytu, a po jej uiszczeniu opuszczenia terenu posesji.

16. Właściciel wydaje tylko jeden klucz od pokoju.

Za zgubienie klucza opłata wynosi 20,00 PLN.

17. Przedmioty użytku osobistego pozostawione na terenie posesji przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.

W przypadku braku dyspozycji właściciel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin Pod Laskiem Mrągowo Apartamenty & Domki letniskowe Agroturystyka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.podlaskiemmragowo.pl, oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela i obowiązuje od dnia

1 czerwca 2016 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu.